Akademia HR, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku

Nie przegap tej wyjątkowej okazji do rozwoju swojej firmy i skorzystaj z naszych studiów podyplomowych HR Business Partner i praktycznych szkoleń w ramach Akademii!

Dołącz do Akademii HR i zobacz, jak możemy pomóc Twojej firmie osiągnąć sukces w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Akademia HR jest projektem dofinansowania usług rozwojowych, realizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Jego potrzeba wynika z istotnych zmian na rynku pracy takich jak: cyfryzacja firm, automatyzacja procesów, praca zdalna i hybrydowa, starzenie się kadr, wielokulturowość i wielopokoleniowość zespołów pracowniczych, konieczność realizacji zasady równości szans, zrównoważonego rozwoju oraz zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.

Działania skierowane są do przedsiębiorców, menedżerów oraz zespołów i pracowników HR zarówno z sektora MŚP, jak i dużych firm a dofinansowanie może wynosić nawet do 100% wartości usług w projekcie.

Jeżeli chodzi o wkład własny przedsiębiorcy, refundacja kosztów usługi może wynosić maksymalnie 80% kosztów netto/brutto, jeżeli wkład jest wniesiony w postaci opłaty. Jeśli jednak wkład własny jest wniesiony w postaci kosztów wynagrodzeń pracowników, refundacja może wynosić do 100% kosztów usługi.

Program wystartuje na przełomie 2023 i 2024 roku.

ZAPISZ SIĘ!

Oferta Wyższej Szkoły Ekonomicznej:

Podyplomowe studia w zakresie zarządzania “HR Business Partner” – studia zdalne w czasie rzeczywistym (plik pdf 250 KB)

Podyplomowe studia w zakresie zarządzania “HR Business Partner” – studia stacjonarne (plik pdf 300 KB)

Szkolenia:

Zarządzanie różnorodnym zespołem i skuteczna komunikacja międzypokoleniowa (plik pdf 152 KB)

Zarządzanie talentami i kreatywnością (plik pdf 162 KB)

Lider zespołu – skuteczne zarządzanie ludźmi w zespole (plik pdf 155 KB)

Zarządzanie wynagrodzeniami (budowanie systemów wynagrodzeń, systemy premiowe, benefity i motywatory) (plik pdf 161 KB)

Trening umiejętności interpersonalnych zorientowanych na lepsze wyniki w pracy (plik pdf 119 KB)

Skuteczne kierowanie zespołem w sytuacjach kryzysowych (plik pdf 118 KB)

Warsztat pracy z grupą (plik pdf 117 KB)

Wdrażanie pracownika do organizacji (plik pdf 117 KB)

Skuteczna komunikacja i autoprezentacja zawodowa (plik pdf 123 KB)