Osoby z niepełnosprawnością, tak jak pozostali kandydaci na studia, uczestniczą w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Rejestracja Internetowa

1. Przygotuj wymagane dokumenty:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo maturalne (oryginał lub duplikat),
  • odpis dyplomu ukończenia studiów zawodowych, inżynierskich lub magisterskich (dotyczy naboru na studia II stopnia – magisterskie uzupełniające),
  • zdjęcie (format 35 x 47 mm).

2. Załóż konto w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów irk.wse.edu.pl

3. Uzupełnij dane i zapisz się na wybrany kierunek studiów.

4. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej.

5. Dodaj zdjęcie do legitymacji studenckiej.

6. Po zakończeniu rejestracji dostarcz dokumenty w formie papierowej do Działu Spraw Studenckich pok. 303.

Rejestracja w siedzibie WSE

1. Przygotuj wymagane dokumenty:

  • Podanie o przyjęcie na studia (pdf, 691KB)
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo maturalne (oryginał lub duplikat),
  • odpis dyplomu ukończenia studiów zawodowych, inżynierskich lub magisterskich (dotyczy naboru na studia II stopnia – magisterskie uzupełniające),
  • jedno zdjęcie (formatu 35 x 47 mm),
  • dowód osobisty – do wglądu,
  • poświadczenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej i wpisowego

2. Dostarcz komplet wymaganych dokumentów do Działu Spraw Studenckich pok. 303

Dokumenty do pobrania