W centrum przedstawione są pięć osób, ubrane w białe koszulki z napisem wse.edu.pl w tle Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku.

Samorząd Studencki reprezentuje studentów przed władzami WSE oraz na krajowych konferencjach i zjazdach poprzez:

  • uczestnictwo w posiedzeniach i komisjach m. in.: do spraw stypendiów naukowych, socjalnych i sportowych, a także w Senacie WSE, Samorząd współdecyduje o sprawach Uczelni
  • czynny udział w licznych konferencjach i seminariach, a poprzez swojego delegata do Parlamentu Studentów RP, współdecydują o najważniejszych sprawach dotyczących studentów w kraju

SKŁAD ZARZĄDU SAMORZĄDU STUDENCKIEGO

  • Julita Biernacka – przewodniczący
  • Anna Łuźniak – sekretarz
  • Urszula Citkowska – zastępca sekretarza
  • Marek Keżel – skarbnik

Dyżury przedstawicieli Samorządu Studenckiego WSE odbywają się w terminach zjazdów Ekonomii i BHP w soboty, godz. 11.00-11.30

DOKUMENTY DO POBRANIA: