Studenci wszystkich rodzajów studiów Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku objęci są pomocą materialną ze środków budżetu państwa przyznawanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Na podstawie art. 95 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego ustalono regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.

Termin przyjmowania wniosków

Wnioski o stypendia przyjmowane są od 1 do 31 marca 2024 roku.

DOKUMENTY DO POBRANIA: