W górnej części strony rozmieszczony jest baner na którym znajdują się osoby pisząca na tablicy.

Biuro Karier Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku powstało w październiku 1999 r. na mocy upoważnienia Prezesa Krajowego Urzędu Pracy do prowadzenia pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Głównym celem działalności Biura Karier jest promocja zawodowa studentów i absolwentów i przygotowanie ich do wejścia na rynek pracy, z drugiej strony umożliwienie pracodawcom dotarcia do potencjalnych pracowników.

Zadania realizowane przez Biuro Karier:

  • prowadzenie rozmów doradczych ze studentami i absolwentami Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, mające na celu zapoznanie ich z wymogami współczesnego rynku pracy,
  • przeprowadzanie analizy osobowości i predyspozycji kandydata,
  • pomoc w stworzeniu i skompletowaniu dokumentów aplikacyjnych,
  • prowadzenie monitoringu ofert pracy oraz nowopowstających i likwidowanych miejsc pracy w regionie,
  • umożliwianie studentom i absolwentom dostępu do prasy lokalnej, informatorów, katalogów i ulotek,
  • pozyskiwanie ofert pracy stałej i sezonowej oraz staży i praktyk zawodowych,
  • prowadzenie badań studentów, losów absolwentów i pracodawców,
  • współpraca z lokalnymi pracodawcami,
  • przeprowadzanie preselekcji kandydatów,
  • pomoc studentom w organizacji praktyk zawodowych.

W grudniu 2001 roku Biuro Karier Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku zostało członkiem Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier, dzięki czemu zaistniało również na arenie ogólnopolskiej.

3 kwietnia 2009 roku Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku została wpisana do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pod numerem 376. Data dokonania pierwszego wpisu do rejestru to 1 grudzień 2003 roku.