Baner studia pierwszego stopnia prawno-finansowy.
Kierunek Prawno-Finansowy I stopnia

O KIERUNKU

Absolwenci studiów na kierunku prawno-finansowym nabędą wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu nauk prawnych oraz ekonomii i finansów, nauk o polityce i administracji, wysoko cenione na rynku pracy – niezbędne do prawidłowego stosowania i interpretacji prawa podatkowego oraz rachunkowości. Specjalność doradztwo podatkowe została pomyślana i opracowana, by zapewnić wiedzę pozwalającą przystąpić do egzaminu państwowego. Doradztwo podatkowe to profesja posiadająca o wiele szersze uprawnienia niż biura rachunkowe. Zawód ten wymaga dużej odpowiedzialności, stąd troska o odpowiedni dobór kadry, przemyślany i skonsultowany w środowisku radców prawnych i podatkowych program studiów.

Na specjalności w zakresie prawa podatkowego i finansowego szczególny nacisk zostanie położony na wiedzę prawną. Studenci zostaną wyposażeni w kompetencje niezbędne niemal w każdym przedsiębiorstwie i w każdej branży.

Uczymy praktycznie, co oznacza, że zajęcia są prowadzone przez praktyków. Wykładowcami będą aktywni specjaliści z zakresu prawa i finansów. Wiedza jest zdobywana między innymi poprzez wspólne prace projektowe czy analizy case study.

Absolwenci kierunku prawno-finansowego będą posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu prawa i finansów.

Ten kierunek możesz studiować stacjonarnie lub niestacjonarnie.

Studia trwają 6 semestrów. Absolwent otrzyma tytuł licencjata. Będzie przygotowany do podjęcia studiów II stopnia. Zapraszamy na specjalność Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych na kierunku Ekonomia studia II stopnia.

SPECJALNOŚCI

Wybór specjalności dokonywany jest pod koniec II semestru studiów. Oferta specjalności:

 • doradztwo podatkowe
 • prawo podatkowe i finansowe

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci kierunku prawno-finansowego będą przygotowani do pracy:

 • w instytucjach finansowych, bankach, firmach ubezpieczeniowych i świadczących usługi finansowe, kancelariach prawno-podatkowych
 • w podmiotach sektora finansów publicznych
 • urzędach i izbach skarbowych
 • w sektorze przedsiębiorstw
 • w ramach własnej działalności gospodarczej

PLANY STUDIÓW

PROGRAM STUDIÓW

DLACZEGO WARTO?

 • „Pieniądz rządzi światem” – dlatego też kierunki związane z finansami są chętnie wybierane przez maturzystów
 • Prawo jako kierunek studiów daje szerokie perspektywy wyboru ścieżki zawodowej
 • Tylko w Wyższej Szkole Ekonomicznej oferowany jest kierunek prawno-finansowy (program obejmuje wiedzę i umiejętności z obu kierunków)
 • Rozumiemy Twoje indywidualne potrzeby! Uczelnia i program studiów jest dostosowany do osób ze specjalnymi potrzebami.

SPOSÓB REALIZACJI STUDIÓW

Tradycyjny –  wykłady i ćwiczenia odbywają się stacjonarnie w Białymstoku, przy ul. Zwycięstwa 14/3.
Studenci mają dostęp do platformy e-learningowej MOODLE.
Możliwa jest realizacja zajęć w systemie hybrydowym – Uczelnia korzysta z MS Teams. W uzasadnionych przypadkach możliwa jest Indywidualna Organizacja Studiów.