Baner studia pierwszego stopnia informatyka stosowana.
Informatyka stosowana – inżynier

O KIERUNKU

Celem studiów jest  przygotowanie teoretyczne i praktyczne specjalistów – inżynierów informatyków. Studenci zdobędą wiedzę w zakresie budowy systemów komputerowych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych. Opanują metody programowania w powszechnie stosowanych językach w stopniu zaawansowanym. Umiejętności te umożliwią efektywną pracę m.in. w zespołach programistycznych. Zdobędą także wiedzę w zakresie zarządzania i przedsiębiorczości.

Uczymy praktycznie, co oznacza, że zajęcia są prowadzone przez praktyków. Wykładowcami będą aktywni zawodowo programiści i doświadczeni pracownicy firm informatycznych. Wiedza jest zdobywana między innymi poprzez wspólne prace projektowe czy analizy case study.

Absolwent kierunku Informatyka stosowana będzie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu informatyki.

Ten kierunek możesz studiować stacjonarnie lub niestacjonarnie.

Studia trwają 7 semestrów. Absolwent otrzyma tytuł inżyniera.

Będzie przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

SPECJALNOŚCI

Wybór specjalności dokonywany jest pod koniec II semestru studiów. Oferta specjalności:

 • Programowanie JAVA /realizowana/
 • Programowanie C#

PLANY STUDIÓW

PROGRAM STUDIÓW

DLACZEGO WARTO ?

 • Jest to kierunek przyszłościowy! Wiele zawodów już teraz opiera się na kompetencjach z zakresu nowych technologii i podstaw programowania. Zapotrzebowanie na te kompetencje stale rośnie. To jeden z nielicznych kierunków, który niemal gwarantuje zatrudnienie, niezależnie od stopnie doświadczenia.
 • IT = dobre pieniądze. Praca w branży IT zapewnia pensję znacznie wyższą od średniej krajowej.
 • IT = Elastyczny czas pracy, możliwość pracy zdalnej. Informatycy mogą pracować w dowolnym czasie z dowolnego miejsca na ziemi z dostępem do internetu.
 • Rozumiemy Twoje indywidualne potrzeby! Uczelnia i program studiów jest dostosowany do osób ze specjalnymi potrzebami.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci będą przygotowani do pracy w zawodach, w których istnieje potrzeba zastosowania konkretnych rozwiązań informatycznych (niezależnie od branży i zakresu tematycznego) m.in. jako:

 • programista aplikacji
 • programista baz danych
 • projektant systemów komputerowych
 • administrator sieci informatycznej
 • konsultant systemów IT w zakresie przetwarzania i analizy danych
 • specjalista informatyk

SPOSÓB REALIZACJI STUDIÓW

Tradycyjny – wykłady i ćwiczenia odbywają się stacjonarnie w Białymstoku, przy ul. Zwycięstwa 14/3.
Studenci mają dostęp do platformy e-learningowej MOODLE.
Możliwa jest realizacja zajęć w systemie hybrydowym – Uczelnia korzysta z MS Teams.
W uzasadnionych przypadkach możliwa jest Indywidualna Organizacja Studiów.