Współpraca i projekty, obraz przedstawiający baner informacyjny.

WSPÓŁPRACA KRAJOWA

Wyższa Szkoła Ekonomiczna od lat współpracuje z licznymi uczelniami państwowymi i niepaństwowymi, instytucjami, organizacjami publicznymi i pozarządowymi, przedsiębiorstwami krajowymi i samorządem przedsiębiorców. Współpraca ta obejmuje sferę naukowo-badawczą, organizację konferencji i seminariów, publikacje naukowe, wymianę kadry naukowo – dydaktycznej, organizowanie studiów podyplomowych i szkoleń a także praktyk i staży studenckich.

Przy tworzeniu programu studiów Uczelnia współpracuje z podlaskimi przedsiębiorstwami. Obecnie głównymi partnerami WSE w tym zakresie są:

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

Wyższa Szkoła Ekonomiczna prowadzi współpracę zagraniczną, która umożliwia wymianę informacji, rozwijanie działalności badawczej i dydaktycznej oraz realizację wspólnych projektów. Współpraca z partnerami zagranicznymi obejmuje m.in.: wymianę publikacji naukowych, wymianę studentów oraz wspólne organizowanie konferencji i seminariów naukowych.

Współpracujemy między innymi z:

  • Varna Free University (Varna, Bulgaria)
  • Narodowa Akademia Nauk Ukrainy (Ukraina)
  • Tallin UniversitySchool of Humanities (Estonia)
  • Lviv Polytechnic National University (Ukraina)
  • Klaipeda University (Litwa)
  • Instituto Superior De Comunicacao (Lizbona, Portugalia)
  • Universidade Da Beira Interior (Covilha, Portugalia)
  • Universidade De Lisboa (Lizbona, Portugalia)
  • University of National and World Economy (Sofia, Bułgaria)
  • Key West University (USA)