Rok II

W dniu 15.06.2024 zajęcia Finanse przedsiębiorstwa z dr Dorotą Hałaburdą odwołane. Odpracowanie zajęć odbędzie się na VIII zjeździe.

W dniu 15.06.2024 r. zajęcia Metodologia pisania prac dyplomowych z prof. WSE dr Bogumiłą Powichrowską odwołane. Odpracowanie zajęć odbędzie się na VIII zjeździe.

W związku z odwołaniem zajęć z Metodologii pisania prac dyplomowych zajęcia z przedmiotu Podstawy makroekonomii z dr Anną Cudowską – Sojko zostały przesunięte z 16.06.2024 r. na 15.06.2024 godz. 11.30-13.00 s. 213

W dniu 15.06.2024 r. zajęcia Zarządzanie z prof. WSE dr Bogumiłą Powichrowską odwołane. Odpracowanie zajęć odbędzie się na VIII zjeździe.

W dniu 16.06.2024 r. zajęcia Statystyka opisowa z mgr Beatą Wiśniewską odwołane. Odpracowanie zajęć odbędzie się na VIII zjeździe.