Baner studia pierwszego stopnia bezpieczeństwo i higiena pracy.
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy I stopnia

O KIERUNKU

Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy jest przygotowanie studentów do wykonywania obowiązków związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem pracy. Po zakończeniu edukacji, absolwenci będą przygotowani do wykonywania zawodu inspektora, specjalisty i szkoleniowca służb BHP, a także do zajmowania stanowisk wyższego i średniego szczebla zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Moduły realizowane w ramach programu studiów dostarczają kluczowej wiedzy między innymi z zakresu stosowania nowoczesnych, systemowych rozwiązań w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy, polityki bezpieczeństwa pracy, projektowania systemów zarządzania bhp, metod i technik stosowanych podczas wdrażania systemów. Na tym kierunku dowiesz się, jak identyfikować ryzyko zawodowe, jak ograniczyć straty związane z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi, oraz jak budować pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa w oparciu o zasady BHP.

Uczymy praktycznie, co oznacza, że zajęcia są prowadzone przez praktyków, a wiedza jest zdobywana między innymi poprzez wspólne prace projektowe czy analizy case study.

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy będzie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu bhp.

Ten kierunek możesz studiować stacjonarnie i niestacjonarnie.

Studia trwają 7 semestrów. Absolwent otrzyma tytuł inżyniera. Będzie przygotowany do podjęcia studiów II stopnia. Zachęcamy do wyboru specjalności „BHP Business Partner” na kierunku Ekonomia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku. Jest to specjalność, która powstała z myślą o absolwentach kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy.

PLANY STUDIÓW

PROGRAMY STUDIÓW

DLACZEGO WARTO?

  • Studia inżynierskie BHP w Wyższej Szkole Ekonomicznej są jedynymi w północno-wschodniej Polsce!
  • Studia BHP to początek bardzo ciekawej i rozwojowej drogi zawodowej. Studia zapewnią niezbędne uprawnienia i kwalifikacje dla osób, chcących wykonywać zawód BHP. Ścieżka awansu w służbie BHP jest określona w ramach Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1997 r. z późn. zm.
  • Obecnie specjaliści ds. bhp są poszukiwani na rynku pracy
  • Rozumiemy Twoje indywidualne potrzeby! Uczelnia i program studiów jest dostosowany do osób ze specjalnymi potrzebami.

PERSPEKTYWA ZATRUDNIENIA

Studia I stopnia na kierunku BHP  przygotowują studenta do pracy:

  • w służbie BHP, w tym: u przedsiębiorców świadczących usługi z zakresu BHP oraz w organach nadzoru nad warunkami pracy
  • w sektorze przedsiębiorstw
  • w urzędach administracji publicznej
  • w jednostkach badawczych prowadzących projektowanie i wdrażanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych minimalizujących skutki oddziaływania procesu pracy na człowieka
  • w ramach własnej działalności gospodarczej

SPOSÓB REALIZACJI STUDIÓW

Tradycyjny –  wykłady i ćwiczenia odbywają się stacjonarnie w Białymstoku, przy ul. Zwycięstwa 14/3.
Studenci mają dostęp do platformy e-learningowej MOODLE.
Możliwa jest realizacja zajęć w systemie hybrydowym – Uczelnia korzysta z MS Teams.
W uzasadnionych przypadkach możliwa jest Indywidualna Organizacja Studiów.