OPŁATA REKRUTACYJNA:

Na numer konta bankowego
BNP Paribas Bank Polska SA: 30 2030 0045 1110 0000 0073 0460
Opłata rekrutacyjna: 85 zł.
Wpisowe: 350 zł.

ROCZNE CZESNE:

 • Studia I stopnia
  Ekonomia od 5200 zł
  Bezpieczeństwo i higiena pracy od 5600 zł
  Kierunek Prawno-Finansowy od 5200 zł
  Informatyka stosowana od 6900 zł
 • Studia II stopnia
  Ekonomia  od 5400 zł
  Opłatę należy dokonać na indywidualny numer konta zawarty w umowie.

LEGITYMACJA:

Na numer konta bankowego
BNP Paribas Bank Polska SA: 30 2030 0045 1110 0000 0073 0460

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej: 22 zł.
Opłata za wydanie duplikatu legitymacji: 33 zł.

DYPLOM W JĘZYKU OBCYM:

Na numer konta bankowego
BNP Paribas Bank Polska SA: 30 2030 0045 1110 0000 0073 0460

za wydanie odpisu innego niż wydany na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy:
Dyplomu ukończenia studiów w języku obcym: 20 zł.
Suplementu do dyplomu w języku obcym: 20 zł.