W związku z realizacją projektu „WSE Dostępna” nr umowy POWR.03.05.00-00-A005/20-00 realizowanego przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w ramach Działania 3.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do złożenia oferty do zamówienia: na dostawę urządzenia lektorskiego do Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
Oferty należy nadsyłać do dnia 13 września 2023 r. do godz. 10:00 na adres: uczelnia_dostepna@wse.edu.pl; lub wersję drukowaną do siedziby Uczelni.

Ogłoszenie nr 2023-16174-172095
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/172095

W związku z realizacją projektu „WSE Dostępna” nr umowy POWR.03.05.00-00-A005/20-00 realizowanego przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w ramach Działania 3.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do złożenia oferty do zamówienia: na dostawę sprzętu multimedialnego do Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
Oferty należy nadsyłać do dnia 8 września 2023 r. do godz. 10:00 na adres: uczelnia_dostepna@wse.edu.pl; lub wersję drukowaną do siedziby Uczelni.

Ogłoszenie nr 2023-16174-171514
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/171514?sekcja=oferty

W związku z realizacją projektu „WSE Dostępna” nr umowy POWR.03.05.00-00-A005/20-00 realizowanego przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w ramach Działania 3.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do złożenia oferty do zamówienia: na dostawę panali akustycznych wraz z montażem w sześciu salach Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
Oferty należy nadsyłać do dnia 5 lipca 2023 r. do godz. 10:00 na adres: uczelnia_dostepna@wse.edu.pl; lub wersję drukowaną do siedziby Uczelni.

Ogłoszenie nr 2023-16174-163149
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/163149

W związku z realizacją projektu „WSE Dostępna” nr umowy POWR.03.05.00-00-A005/20-00 realizowanego przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w ramach Działania 3.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do złożenia oferty do zamówienia: na dostawę krzesła ewakuacyjnego schodowego do Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
Oferty należy nadsyłać do dnia 28 czerwca 2023 r. do godz. 10:00 na adres: uczelnia_dostepna@wse.edu.pl; lub wersję drukowaną do siedziby Uczelni.

Ogłoszenie nr 2023-16174-163101
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/163101

W związku z realizacją projektu „WSE Dostępna” nr umowy POWR.03.05.00-00-A005/20-00 realizowanego przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w ramach Działania 3.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do złożenia oferty do zamówienia: na dostawę sprzętu multimedialnego do Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
Oferty należy nadsyłać do dnia 27 czerwca 2023 r. do godz. 10:00 na adres: uczelnia_dostepna@wse.edu.pl; lub wersję drukowaną do siedziby Uczelni.

Ogłoszenie nr 2023-16174-162912
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/162912

W związku z realizacją projektu „WSE Dostępna” nr umowy POWR.03.05.00-00-A005/20-00 realizowanego przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w ramach Działania 3.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do złożenia oferty do zamówienia: na dostawę sprzętu do gimnastyki i rehabilitacji do Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku – Zestaw do gry w Boccia.
Oferty należy nadsyłać do dnia 26 czerwca 2023 r. do godz. 10:00 na adres: uczelnia_dostepna@wse.edu.pl; lub wersję drukowaną do siedziby Uczelni.

Ogłoszenie nr 2023-16174-162846
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/162846

W związku z realizacją projektu „WSE Dostępna” nr umowy POWR.03.05.00-00-A005/20-00 realizowanego przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w ramach Działania 3.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do złożenia oferty do zamówienia: na dostawę mebli do Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
Oferty należy nadsyłać do dnia 19 czerwca 2023 r. do godz. 12:00 na adres: uczelnia_dostepna@wse.edu.pl; lub wersję drukowaną do siedziby Uczelni.

Ogłoszenie nr 2023-16174-161468
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/161468?sekcja=ogloszenie

W związku z realizacją projektu „WSE Dostępna” nr umowy POWR.03.05.00-00-A005/20-00 realizowanego przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w ramach Działania 3.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do złożenia oferty do zamówienia: na dostawę sprzętu do gimnastyki i rehabilitacji do Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
Oferty należy nadsyłać do dnia 19 czerwca 2023 r. do godz. 10:00 na adres: uczelnia_dostepna@wse.edu.pl; lub wersję drukowaną do siedziby Uczelni.

Ogłoszenie nr 2023-16174-161395
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/161395

W związku z realizacją projektu „WSE Dostępna” nr umowy POWR.03.05.00-00-A005/20-00 realizowanego przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w ramach Działania 3.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do złożenia oferty do zamówienia: na wykonanie składu i łamania tekstu poradnika dla studentów z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami oraz druku 100 egz. poradnika.
Oferty należy nadsyłać do dnia 12 czerwca 2023 r. do godz. 12:00 na adres:
uczelnia_dostepna@wse.edu.pl; lub wersję drukowaną do siedziby Uczelni.

Dokumenty do pobrania:
Opis przedmiotu zamówienia(pdf,722KB)
Umowa(Word,633 KB)
Formularz ofertowy(Word,626 KB)
Informator(Word,8 MB)

Opracowanie materiałów szkoleniowych dla nauczycieli z metodyki nauczania zapewniających pełny dostęp dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami wraz z 2 godzinną konsultacją.

Zamówienie ma na celu wybór wykonawcy/wykonawców, których zadaniem będzie opracowanie materiałów szkoleniowych dla nauczycieli oraz 2 godzinna (2×45 min.) konsultacja stacjonarna/online z zakresu:
1 część – Metodyki nauczania wychowania fizycznego
2 część – Metodyki nauczania języków obcych
w formach zapewniających pełny dostęp dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, w tym:
• sensoryczną (zaburzenia zmysłu wzroku i słuchu)
• intelektualną, czyli tzw. deficytem umiejętności (w stopniu lekkim)
• funkcjonowania społecznego (np. zaburzenia równowagi nerwowej)
• komunikowania się, czyli utrudniony kontakt werbalny (słowny)
• ruchową, stwierdzana u osób z wrodzonymi lub nabytymi dysfunkcjami narządu ruchu spowodowanymi uszkodzeniem lub schorzeniami narządów wewnętrznych.
• psychofizyczną spowodowana chorobami somatycznymi.

Minimalny zakres tematyczny:
1. Style poznawcze i strategie uczenia się oraz nauczania osób z niepełnosprawnością.
2. Uniwersalne projektowanie zajęć z udziałem osób z niepełnosprawnością.
3. Dostosowywanie przestrzeni sali, dobór nowoczesnych technologii (wspomagających i asystujących, dobór i adaptacja środków dydaktycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnością).
4. Adaptowanie metod nauczania do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością.
5. Formy organizacyjne pracy na lekcji z udziałem osób z niepełnosprawnością.
6. Kontrolowanie postępów i ocenianie osób z niepełnosprawnością.
7. Sposoby motywowania do nauki osób z niepełnosprawnością.

Termin składania ofert 12.06.2023 r. do godziny 12.00
Sposób składania ofert:
• w formie elektronicznej – poprzez Bazę Konkurencyjności lub skan wysłany na adres: uczelnia_dostepna@wse.edu.pl
• w formie papierowej osobiście, pocztą lub przez kuriera do siedziby Zamawiającego: ul. Zwycięstwa 14/3, 15-703 Białystok, przy czym za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego.
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/160666

W związku z realizacją projektu „WSE Dostępna” nr umowy POWR.03.05.00-00-A005/20-00 realizowanego przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w ramach Działania 3.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do złożenia oferty do zamówienia:

Dostawa książek – audiobooki

Oferty należy składać pisemnie do dnia 12 czerwca 2023 roku, do godz. 12.00 (liczy się data wpływu oferty do Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku) osobiście lub pocztą na adres: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 14/3, 15-703 Białystok, bądź na adres e-mail:uczelnia_dostepna@wse.edu.pl;.
Zapytanie ofertowe formularz oferty (Word,626 KB)
Zapytanie ofertowe(pdf,780KB)

W związku z realizacją projektu „WSE Dostępna” nr umowy POWR.03.05.00-00-A005/20-00 realizowanego przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w ramach Działania 3.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do złożenia oferty do zamówienia:

ZAPYTANIE ANULOWANE:
Dostawa książek – audiobooki

Oferty należy składać pisemnie do dnia 2 czerwca 2023 roku, do godz. 12.00 (liczy się data wpływu oferty do Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku) osobiście lub pocztą na adres: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 14/3, 15-703 Białystok, bądź na adres e-mail:uczelnia_dostepna@wse.edu.pl;.
Zapytanie ofertowe formularz oferty (Word,626 KB)
Zapytanie ofertowe(pdf,780KB)

UWAGA do ogłoszenia R06/2023!
Proszę nie wyceniać pozycji:
EDGARD. Angielski w samochodzie. 500 najważniejszych słów i zdań 97883778893291
Przepraszamy, książka omyłkowo znalazła się w spisie.

W związku z realizacją projektu „WSE Dostępna” nr umowy POWR.03.05.00-00-A005/20-00 realizowanego przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w ramach Działania 3.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie przeprowadzenie zajęć przypominających użycie języka migowego na poziomie A1
Minimalny zakres tematyczny:
• utrwalenie i doskonalenie praktycznej umiejętności komunikacyjnej
• opanowanie zdań prostych jak i złożonych z uwzględnieniem terminologii związanej ze szkolnictwem wyższym szczególnie z tematyką rekrutacji i obsługi studenta.
Program szkolenia powinien obejmować łącznie 12 godzin dydaktycznych (12×45 min.).

Oferty należy składać pisemnie do dnia 31 maja 2023 roku, do godz. 12.00 (liczy się data wpływu oferty do Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku) osobiście lub pocztą na adres: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 14/3, 15-703 Białystok, bądź na adres e-mail:uczelnia_dostepna@wse.edu.pl;.
Zapytanie ofertowe formularz oferty (pdf,737KB)
Zapytanie ofertowe(pdf,764KB)

W związku z realizacją projektu „WSE Dostępna” nr umowy POWR.03.05.00-00-A005/20-00 realizowanego przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w ramach Działania 3.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia z zakresu pracy ze studentem ze spektrum autyzmu
Minimalny zakres tematyczny:
• Podstawowe informacje wprowadzające dot. spektrum autyzmu – krótkie wprowadzenie
• Adaptacja procesu dydaktycznego dla wysokofunkcjonujących osób z ASD – poszukiwaniu rozwiązań w praktyce
• Praca indywidualna z osobami z ASD – warsztaty
• Reagowanie w sytuacjach trudnych i nietypowych
• Zasady racjonalnego wsparcia
Program szkolenia powinien obejmować łącznie 6 godzin dydaktycznych (6×45 min.).

Oferty należy składać pisemnie do dnia 31 maja 2023 roku, do godz. 12.00 (liczy się data wpływu oferty do Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku) osobiście lub pocztą na adres: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 14/3, 15-703 Białystok, bądź na adres e-mail:uczelnia_dostepna@wse.edu.pl;.
Zapytanie ofertowe formularz oferty (pdf,734KB)
Zapytanie ofertowe(pdf,764KB)

W związku z realizacją projektu „WSE Dostępna” nr umowy POWR.03.05.00-00-A005/20-00 realizowanego przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w ramach Działania 3.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia on-line z zasad redagowania pism dostosowanych dla OzN
Minimalny zakres tematyczny:
• Wymogi dostępności cyfrowej dla dokumentów z uwzględnieniem wewnętrznych przepisów uczelni – krótkie wprowadzenie.
• Główne zasady tworzenia dostępnych dokumentów. Podstawy dostępności cyfrowej dokumentów tekstowych (Word) – prezentacja funkcji i dobrych praktyk umożliwiających tworzenie dostępnych cyfrowo dokumentów tekstowych (m.in. czcionka, bloki tekstu, zrozumiały tekst, wyróżnienie treści, obrazy tekstu) – warsztaty
• Weryfikowanie dostępności – wykorzystanie właściwego narzędzia do sprawdzania dostępności oraz naprawa niewłaściwych elementów
• Konwersja dokumentu do innych dostępnych formatów – eksportowanie do formatu PDF
Program szkolenia powinien obejmować łącznie 4 godziny dydaktycznych (4×45 min.).

Oferty należy składać pisemnie do dnia 31 maja 2023 roku, do godz. 12.00 (liczy się data wpływu oferty do Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku) osobiście lub pocztą na adres: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 14/3, 15-703 Białystok, bądź na adres e-mail:uczelnia_dostepna@wse.edu.pl;.
Zapytanie ofertowe formularz oferty (pdf,734KB)
Zapytanie ofertowe(pdf,762KB)

W związku z realizacją projektu „WSE Dostępna” nr umowy POWR.03.05.00-00-A005/20-00 realizowanego przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w ramach Działania 3.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do złożenia oferty do zamówienia:
Dostawa książek do Biblioteki WSE (cz. 1 – książki drukowane, cz. 2 – audiobooki)
Oferty należy nadsyłać do dnia 18 maja 2023 r. do godz. 12:00 na adres:uczelnia_dostepna@wse.edu.pl; lub wersję drukowaną do siedziby Uczelni.
Zapytanie ofertowe formularz oferty rozeznanie książki (docx,627KB)
Zapytanie ofertowe książki 2023 (pdf,1610KB)
Opracowanie i zamieszczenie na platformie MOODLE materiałów dydaktycznych, dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, dla studentów kierunku Informatyka stosowana studia I stopnia o profilu praktycznym.
Ogłoszenie nr 2023-16174-141711
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/141711
Dostawa oświetlenia awaryjnego dróg ewakuacyjnych do budynku Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku wraz z montażem
Ogłoszenie nr 2023-16174-151910
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/151910
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku w związku z realizacją projektu „WSE Dostępna” nr umowy POWR.03.05.00-00-A005/20-00 realizowanego w ramach Działania 3.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zrealizowanie zamówienia:
Przeprowadzenie szkolenia dla osób pracujących w serwisach internetowych z zakresu ich dostępności dla osób z niepełnosprawnościami według specyfikacji zamieszczonej w plikach do pobrania.
Ofertę należy składać pisemnie do dnia 20 marca 2023 roku, do godziny 12.00 na adres: uczelnia_dostepna[at]wse.edu.pl; lub wersję drukowaną do siedziby Uczelni.
Zapytanie ofertowe R01/2023
pobierz formularz oferty (pdf, 600 kB)
pobierz zapytanie ofertowe (pdf, 760 kB)
Dostawa sprzętu multimedialnego do Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku
Ogłoszenie nr 2023-16174-149453
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/149453
Opracowanie i zamieszczenie na platformie MOODLE materiałów dydaktycznych, dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, dla studentów kierunku Informatyka stosowana studia I stopnia o profilu praktycznym.
Ogłoszenie nr 2023-16174-141711
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/141711
Opracowanie i zamieszczenie na platformie MOODLE materiałów dydaktycznych, dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, dla studentów kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy studia I stopnia o profilu praktycznym.
Ogłoszenie nr 2023-16174-141717
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/141717