Grupa studentów na tle czarnej z napisem WSE

Zapraszamy Studentów Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku do dołączenia do Koła Naukowego Rachunkowości i Finansów „Zysk”.

Koło Naukowe Rachunkowości i Finansów „Zysk” zrzesza studentów Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku zarówno studiów licencjackich, jak i magisterskich, zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości. Studenci mogą prowadzić własne poszukiwania naukowe i opublikować wyniki tych badań. Podstawowe cele działania Koła Naukowego Finansów i Rachunkowości „Zysk” obejmują:

  • podnoszenie poziomu wiedzy z rachunkowości i finansów,
  • popularyzowanie wiedzy z zakresu rachunkowości przez organizowanie spotkań,
    sesji i debat,
  • współpraca z pokrewnymi kołami naukowymi z innych uczelni,
  • uczestnictwo w badaniach naukowych z zakresu rachunkowości i finansów,
  • współpraca z przedsiębiorcami w zakresie organizacji stażów i praktyk.

Główną zaletą działalności w kole naukowym jest możliwość publikowania w „EQUILIBRIUM. ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ”. Czasopismo to jest obecnie ujęte na listach czasopism punktowanych  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – ma 20 pkt. Studenci – uczestnicy koła naukowego opublikowali już wiele artykułów naukowych.

Wszystkich Studentów zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy naukowej zachęcamy
do zapisania się i uczestniczenia w działalności Koła Naukowego Rachunkowości i Finansów
„Zysk”.