Baner studia pierwszego stopnia ekonomia.
Ekonomia I stopnia

O KIERUNKU

Ekonomia jest fascynującą nauką społeczną. Absolwent kierunku ekonomia zdobędzie wiedzę z różnych dziedzin. Będzie rozumieć mechanizmy rządzące gospodarką oraz analizować i interpretować dane ekonomiczne. Nauczy się jak założyć własną działalność gospodarczą. Będzie rozumieć przyczyny oraz prognozować przebieg i skutki procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie. Zdobędzie wiedzę z zakresu analizy finansowej, rachunkowości, bankowości i ubezpieczeń. Celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów do efektywnego gospodarowania zasobami ludzkimi, finansowymi i materialnymi.

Uczymy praktycznie, co oznacza, że zajęcia są prowadzone przez praktyków, a wiedza jest zdobywana między innymi poprzez wspólne prace projektowe czy analizy case study.

Absolwent kierunku Ekonomia będzie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu ekonomii.

Ten kierunek możesz studiować stacjonarnie lub niestacjonarnie.

Studia trwają 6 semestrów. Absolwent otrzyma tytuł licencjata.

Będzie przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

SPECJALNOŚCI

Wybór specjalności dokonywany jest pod koniec II semestru studiów. Oferta specjalności:

 • Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych /realizowana/
 • Ekonomia dla menedżerów /realizowana/
 • Ekonomika transportu i logistyki

PLANY STUDIÓW

PROGRAMY STUDIÓW

DLACZEGO WARTO?

 • Jest to kierunek uniwersalny! Z Ekonomią związana jest konkretna, specjalistyczna wiedza oraz liczne umiejętności, które można wykorzystywać w wielu miejscach i na różnych stanowiskach.
 • Zapotrzebowanie na fachowców z dziedziny szeroko pojętej ekonomii i finansów jest wysokie! Po ekonomii można znaleźć pracę w zasadzie we wszystkich działach i sferach gospodarki, we wszystkich przedsiębiorstwach i organizacjach (publicznych i prywatnych).
 • Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku oferuje szeroki wybór specjalności dostosowanych do współczesnych potrzeb gospodarki.
 • Rozumiemy Twoje indywidualne potrzeby! Uczelnia i program studiów jest dostosowany do osób ze specjalnymi potrzebami.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Studia pierwszego stopnia na kierunku ekonomia przygotowują studenta do:

 • podjęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 • pracy w sektorze przedsiębiorstw
 • pracy w sektorze finansowym (w bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych, biurach rachunkowych i doradztwa podatkowego)
 • pracy w administracji państwowej i samorządowej

SPOSÓB REALIZACJI STUDIÓW

Tradycyjny –  wykłady i ćwiczenia odbywają się stacjonarnie w Białymstoku, przy ul. Zwycięstwa 14/3.
Studenci mają dostęp do platformy e-learningowej MOODLE.
Możliwa jest realizacja zajęć w systemie hybrydowym – Uczelnia korzysta z MS Teams.
W uzasadnionych przypadkach możliwa jest Indywidualna Organizacja Studiów.