Baner studia drugiego stopnia ekonomia.
Ekonomia II stopnia

O KIERUNKU

Ekonomia jest fascynującą nauką społeczną. Absolwent kierunku ekonomia zdobędzie wiedzę z różnych dziedzin. Będzie diagnozował i interpretował tendencje zmian warunków na różnych poziomach rozwoju społeczno-gospodarczego. Absolwent kierunku Ekonomia II stopnia będzie przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych w sektorze publicznym i prywatnym. Może także pracować jako ekspert w zakresie gospodarowania zasobami ludzkimi, finansowymi czy rzeczowymi.

Uczymy praktycznie, co oznacza, że zajęcia są prowadzone przez praktyków, a wiedza jest zdobywana między innymi poprzez wspólne prace projektowe czy analizy case study. Duży nacisk zostanie położony na budowanie kompetencji pozwalających na prowadzenie dyskusji i pracę w grupie.

Absolwent kierunku Ekonomia będzie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu ekonomii.

Ten kierunek możesz studiować stacjonarnie lub niestacjonarnie. Studia trwają 4 semestry. Absolwent otrzyma tytuł magistra.

SPECJALNOŚCI

Wybór specjalności dokonywany jest w momencie składania dokumentów. Oferta specjalności:

 • Ekonomia dla menedżerów /realizowana/
 • Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych /realizowana/
 • Ekonomika transportu i logistyki
 • International economics and business management
 • BHP Business Partner NOWOŚĆ /realizowana/
 • Data Science w Ekonomii NOWOŚĆ

PLANY STUDIÓW

PROGRAM STUDIÓW

DLACZEGO WARTO?

 • Jest to kierunek uniwersalny! Z Ekonomią związana jest konkretna, specjalistyczna wiedza oraz liczne umiejętności, które można wykorzystywać w wielu miejscach i na różnych stanowiskach.
 • Zapotrzebowanie na fachowców z dziedziny szeroko pojętej ekonomii i finansów jest wysokie! Po ekonomii można znaleźć pracę w zasadzie we wszystkich działach i sferach gospodarki, we wszystkich przedsiębiorstwach i organizacjach (publicznych i prywatnych).
 • Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku oferuje szeroki wybór specjalności dostosowanych do współczesnych potrzeb gospodarki.
 • Rozumiemy Twoje indywidualne potrzeby! Uczelnia i program studiów jest dostosowany do osób ze specjalnymi potrzebami.

PERSPEKTYWA ZATRUDNIENIA

Studia II stopnia przygotowują studenta do pracy:

 • w przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych i usługowych
 • w instytucjach finansowych, bankach, firmach ubezpieczeniowych i świadczących usługi finansowe
 • w urzędach administracji państwowej i samorządowej
 • w instytucjach, fundacjach oraz stowarzyszeniach pozarządowych
 • w ramach własnej działalności gospodarczej

SPOSÓB REALIZACJI STUDIÓW

Tradycyjny –  wykłady i ćwiczenia odbywają się stacjonarnie w Białymstoku, przy ul. Zwycięstwa 14/3.
Studenci mają dostęp do platformy e-learningowej MOODLE.
Możliwa jest realizacja zajęć w systemie hybrydowym – Uczelnia korzysta z MS Teams.
W uzasadnionych przypadkach możliwa jest Indywidualna Organizacja Studiów.