KATEDRA ZARZĄDZANIA ORAZ BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
Kierownik Katedry dr Justyna Chwiećko
Adres poczty elektronicznej: justyna.chwiecko[at]wse.edu.pl

KATEDRA EKONOMII, ROLNICTWA I AGROBIZNESU
Kierownik Katedry dr Andrzej Dzun
Adres poczty elektronicznej: andrzej.dzun[at]wse.edu.pl

KATEDRA PRAWA, FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI
Kierownik Katedry dr Radosław Galicki
Adres poczty elektronicznej: radoslaw.galicki[at]wse.edu.pl

KATEDRA INFORMATYKI I METOD ILOŚCIOWYCH
Kierownik Katedry dr hab. Waldemar Rakowski, prof. WSE
Adres poczty elektronicznej: waldemar.rakowski[at]wse.edu.pl