Wycena Nieruchomości

Do kogo skierowane są studia?

Studia adresowane są do osób pragnących zdobyć licencję Rzeczoznawcy Majątkowego, zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. Słuchaczem studiów mogą zostać osoby posiadające dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich (studiów I lub II stopnia).

Cel i program studiów

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z szacowaniem nieruchomości.

Program studiów jest zgodny z minimum programowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami.

Zgodnie z art. 177 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami:

1. Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadaje się osobie fizycznej, która:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2) nie była karana za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, za składanie fałszywych zeznań oraz za przestępstwa skarbowe;
3) posiada wyższe wykształcenie magisterskie;
4) ukończyła studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości;
5) odbyła praktykę zawodową w zakresie wyceny nieruchomości;
6) przeszła z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne, w tym złożyła egzamin dający uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości.

Pobierz program studiów >>

Łączna liczba godzin na studiach (tryb zaoczny, 2 semestry): 280

Formy zajęć: wykłady, ćwiczenia (warsztaty) i seminaria

Sposób ocenienia wyników nauczania: zaliczenia z przedmiotów, praca dyplomowa i egzamin

Termin rozpoczęcia zajęć: październik / listopad 2013 r. (lub po zebraniu się grupy)

Roczne czesne za studia:  3 300 zł + 100 zł wpisowego

Roczne czesne za studia ze zniżką: 2 970 zł + 100 zł wpisowego

Warunki rekrutacji na studia podyplomowe

System zniżek na studiach podyplomowych

Szczegółowe informacje oraz zapisy:

  poniedziałek-piątek w godz. 8:00 - 16:00
  ul. Zwycięstwa 14/3 - pokój nr 44 (budynek D)
  15-703 Białystok
  tel. (85) 652 00 24 w. 144
  fax 85 652 50 62
  e-mail: podyplomowe[at]wse.edu.pl

Realizacja: