Aktywny samorząd. Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Program „Aktywny Samorząd” to inicjatywa wspierająca osoby z różnymi stopniami niepełnosprawności, finansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Program ten jest skierowany do wielu obszarów potrzeb tej specjalnej grupy społecznej.

W ramach Modułu II programu, osoby z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością mają szansę otrzymać wsparcie w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Jest to szczególnie ważne, by pomóc im w przełamywaniu barier edukacyjnych i zawodowych, z którymi mogą się borykać.

Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu II można składać do 10 października 2023 r. To doskonała okazja dla osób z niepełnosprawnością, by poszerzyć swoje kompetencje i kwalifikacje, aby stać się bardziej samodzielne i aktywne w życiu społecznym.

W Białymstoku program jest realizowany przez Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego, zlokalizowany przy ul. Bema 60/1. Osoby zainteresowane mogą uzyskać więcej informacji, dzwoniąc pod numer telefonu 85 869 65 65 lub 85 869 65 50. Szczegóły są również dostępne na stronie Link to strony

Dodatkowe informacje o programie „Aktywny Samorząd” można znaleźć na oficjalnej stronie PFRON. Tam znajdziesz szczegółowe informacje o celach, zasadach i możliwościach, jakie niesie ze sobą uczestnictwo w programie.

BON, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku