Młode kobiety siedzące za stołem, część z nich wpatruje się w trzymane w dłoniach kartki. Na blacie stołu stoi otwarty laptop i leżą telefony komórkowe, w tle biała tablica, na niej wykres i napis: Do what you love!!! Za napisem narysowane czerwone serce.
Studia podyplomowe HR Business Partner

O KIERUNKU

Współczesna gospodarka stawia nowe wyzwania przed działami HR. Zmiany te są powodowane sytuacją demograficzną (mamy do czynienia z rynkiem pracownika), ciągłym zwiększaniem efektywności, pojawieniem się nowych narzędzi wspomagających procesy związane z zatrudnianiem i rozwojem pracowników. W ramach uelastycznienia samych procesów HR pojawiła się na rynku nowa profesja – HR Business Partner. Wymagania stawiane osobie zajmującej to stanowisko są następujące: szeroka wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne z obszaru miękkiego HR.

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy i wzmocnienie praktycznych umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku HR Business Partner. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów pozwolą podnieść efektywność procesów rekrutacji, onbording pracowników, systemy motywacyjne i systemy wynagrodzeń. Zaangażowanie praktyków HR w roli wykładowców pozwoli zaprezentować Państwu najciekawsze rozwiązania wdrożone w polskich i światowych przedsiębiorstwach. Dyskusje prowadzone w trakcie zajęć pozwalają na wymianę doświadczeń i nawiązanie kontaktów, które posłużą w dalszej karierze zawodowej.

Wymagania stawiane HR Business Partnerom są coraz bardziej interdyscyplinarne. Dlatego też program studiów obejmuje także zajęcia związane m.in. z prawem pracy, employer branding, technologiami wspomagającymi procesy HR w biznesie. Dopełnieniem programu będą warsztaty skutecznej komunikacji, zarządzania sobą i talentami oraz współpracy w ramach zespołów.

Studia kierowane są do osób, które chcą swoją karierę zawodową związać z miękkim HRem, ale także menedżerów średniego szczebla oraz ludzi biznesu.

DLACZEGO WARTO?

 • Studia HR Business Partner to kompleksowy program przygotowujący do pełnienia roli HR Business Partnera (HRBP) w organizacjach biznesowych różnych branż
 • HR Business Partner to nowa profesja na rynku
 • Zostaną omówione wszystkie kluczowe wyzwania współczesnego zarządzania zasobami ludzkimi
 • Studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej to niepowtarzalna okazja do spotkania z praktykami biznesu, rozwoju kontaktów biznesowych
 • Studia realizowane w partnerstwie z GRUPĄ KONSULTANCYJNĄ – Łączy Nas Praca!

PLAN STUDIÓW

 • Pozycja HR Business Partner
 • Funkcjonowanie HRBP
 • Prawo pracy
 • Finanse w HR
 • Elastyczne i nowoczesne formy zatrudnienia
 • Strategia przedsiębiorstwa i strategiczny HR
 • Zarządzanie HR z użyciem BSC
 • Zarządzanie wynagrodzeniami
 • Rekrutacje i derekrutacje personelu
 • Efektywne metody oceny personelu
 • Rozwój wewnątrzorganizacyjny
 • Cyfrowy HR
 • Marka pracodawcy
 • Zarządzanie sobą i talentami
 • Siła zespołów
 • Warsztat skutecznej komunikacji
 • Zarządzanie zmianą
 • Projekt zespołowy

SPOSÓB REALIZACJI STUDIÓW

Tradycyjny –  wykłady i ćwiczenia odbywają się stacjonarnie w Białymstoku, przy ul. Zwycięstwa 14/3 (zjazdy w soboty i niedziele).
Studenci mają dostęp do platformy e-learningowej MOODLE.
Możliwa jest realizacja zajęć w systemie hybrydowym – Uczelnia korzysta z MS Teams.
W uzasadnionych przypadkach możliwa jest Indywidualna Organizacja Studiów.

Termin rozpoczęcia zajęć:  październik oraz luty (lub po zebraniu się grupy)

OPŁATY

Roczne czesne za studia: 6 900 zł + 100 zł wpisowego

DOKUMENTY DO POBRANIA