Informatyka stosowana, studia inżynierskie. Rekrutacja trwa do 29 lutego 2024 r.

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku w semestrze zimowym rekrutuje na kierunek Informatyka stosowana w trybie niestacjonarnym. Nie czekaj do października i rozpocznij studia już teraz – zapisy do 29 lutego 2024 r.

Studia na tym kierunku to szansa na zdobycie wiedzy oraz cenionych na rynku pracy kompetencji. Informatyka stosowana to nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy, a przede wszystkim praktyki. Studia inżynierskie I stopnia w WSE to oferta dla osób, które zawodowo chcą zajmować się systemami komputerowymi, systemami operacyjnymi oraz sieciami komputerowymi i bazami danych.
Studia trwają 7 semestrów. To niewiele by zdobyć tytuł inżyniera. Absolwenci zostaną przygotowani do podjęcia studiów II stopnia, np. na specjalności Data Science w Ekonomii.

Studia w WSE to kompleksowa oferta kształcenia!!!

Zapisz się już dziś ! Przejdź do zapisów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
Szczegóły programu studiów na stronie internetowej.