Oferta pracy

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku ogłasza nabór na stanowisko pracownik Działu Spraw Studenckich – Dziekanatu.

Minimalny zakres obowiązków:
1. Obsługa administracyjna studentów,
2. Prowadzenie akt osobowych studentów oraz ewidencja i dokumentacja przebiegu studiów wyższych,
3. Wykonywanie wszystkich czynności administracyjnych związanych z funkcjonowaniem studiów,
4. Bezpośrednia, mailowa oraz telefoniczna obsługa studentów,
5. Obsługa specjalistycznego programu komputerowego do obsługi toku studiów,
6. Wyrabianie i wydawanie studentom dokumentów związanych z przebiegiem studiów oraz ich duplikatów lub ich odpisów,
7. Współpraca z kadrą dydaktyczną oraz z pozostałymi jednostkami organizacyjnymi uczelni,
8. Organizowanie i przygotowanie obron prac dyplomowych licencjackich i magisterskich oraz egzaminów komisyjnych,
9. Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji związanej z przebiegiem studiów i spraw studentów (w wersji papierowej i elektronicznej)

Nasze wymagania:
1. Dobra znajomość MS Office oraz USOS,
2. Doświadczenie w pracy biurowej,
3. Dobra organizacja pracy własnej,
4. Dokładność i terminowość w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
5. Umiejętność pracy w zespole,
6. Zdolność do szybkiego uczenia się̨ i umiejętność realizacji kilku zadań równocześnie,
7. Dyspozycyjność (praca również w 2 soboty w miesiącu).

Oferujemy:
1. Stabilne warunki zatrudnienia na umowę o pracę, pełen etat
2. Dostęp do niezbędnych narzędzi pracy
3. Możliwość rozwoju i zdobywania nowych doświadczeń
4. Dobrą atmosferę w pracy

Dołącz do zespołu WSE !
Aplikację należy przesłać na adres wse@wse.edu.pl