Minister Finansów Magdalena Rzeczkowska przyznała dr Ewie Piekarskiej odznakę honorową "Za Zasługi dla Finansów Publicznych Rzeczypospolitej Polskiej"

Szanowni Państwo, miło nam poinformować iż Minister Finansów Magdalena Rzeczkowska przyznała dr Ewie Piekarskiej odznakę honorową “Za zasługi dla Finansów Publicznych RP”. Uroczystość wręczenia odznak odbyła się 18 października 2023r. w Ministerstwie Finansów w Warszawie.

Odznakę “Za Zasługi dla Finansów Publicznych RP” otrzymują osoby, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju finansów publicznych. Wyróżnione osoby oprócz wzorowego wykonywania swoich obowiązków i długoletniej pracy, angażowały się m.in. we wdrażanie nowych rozwiązań ekonomiczno-finansowych czy usprawniających organizację pracy, a także w działalność naukową i dydaktyczną.