Aktualności, obraz na którym przedstawiony jest Rektor Międzynarodowej Akadami Nauk Społecznych w Łomży oraz Rektor Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.

Gościliśmy JM Rektora Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży.

W dniu 13 marca 2023 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomicznej gościliśmy JM Rektora Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży dr hab. Romana Zbigniewa Englera, prof. MANS. Podczas spotkania omówione zostały kwestie współpracy obu Uczelni w obszarze nauki i dydaktyki, a także możliwości współpracy międzynarodowej z partnerami z Republiki Kazachstanu.