Biblioteka, obraz przedstawiający baner informacyjny.

UWAGA !!! W dniach od 14 do 31 sierpnia 2023 r. Biblioteka WSE będzie nieczynna.


HISTORIA

Biblioteka Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku powstała w lutym 1996 roku wraz z powstaniem Uczelni. Początkowo mieściła się w wynajmowanym lokalu przy ul. Zwycięstwa 8, by w październiku 1996 r. uzyskać samodzielne pomieszczenia we własnym budynku uczelni przy ul. Zwycięstwa 14/3. Na początku roku 2003 nastąpiła kolejna przeprowadzka do siedziby przy ul. Zwycięstwa 10. Wpłynęło to na poprawę jakości obsługi czytelników a zbiorom, których liczba systematycznie wzrasta, zapewniło niezbędną powierzchnię magazynową. Obecnie, po kolejnej przeprowadzce w roku 2012, Biblioteka funkcjonuje w budynku Uczelni przy ul. Zwycięstwa 14/3.

Biblioteka WSE w Białymstoku jest specjalistyczną biblioteką naukową, posiadającą bogaty i pieczołowicie gromadzony księgozbiór. Stan zbiorów zainwentaryzowanych wynosi ok. 33.000 wol./jedn..

Swoje funkcjonowanie w 1996 r. Biblioteka WSE rozpoczęła praktycznie z zerowym stanem zbiorów, rozpoczynając gromadzenie od zakupów książek nowych. Od początku przyjęto politykę konsekwentnego gromadzenia kolekcji zbiorów aktualnych i adekwatnych do profilu kształcenia w uczelni. Profil zbiorów jest zgodny z procesem dydaktycznym i kierunkiem prac naukowo-badawczych prowadzonych w Uczelni. Są to publikacje głównie z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych (makro i mikroekonomia, finanse, bankowość, rachunkowość, stosunki międzynarodowe, geografia gospodarcza, ubezpieczenia, socjologia, psychologia, prawo, historia gospodarcza, rynek pracy, zatrudnienie, edukacja, polityka społeczna, bezpieczeństwo i higiena pracy).

W celu pozyskania zbiorów niskonakładowych Biblioteka współpracuje z 35 bibliotekami (w większości wyższych szkół państwowych i niepaństwowych) i innymi instytucjami w kraju, prowadząc wymianę międzybiblioteczną.

W Bibliotece dostępne są ponadto wydawnictwa periodyczne (czasopisma i gazety). Liczba wszystkich posiadanych tytułów czasopism wynosi 53, w tym 16 w prenumeracie bieżącej.

Do dyspozycji pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów Biblioteka oferuje także zbiory specjalne: mapy, plany, audiobooki, wydawnictwa multimedialne. Biblioteka dąży do zapewnienia użytkownikom jak największego dostępu do naukowych zbiorów cyfrowych, w tym do wielodziedzinowych baz danych licencjonowanych i ogólnodostępnych. Nasz księgozbiór oraz zasoby elektroniczne sukcesywnie się powiększają.

Biblioteka Wyższej Szkoły Ekonomicznej udostępnia swoje zbiory na miejscu w czytelni i na zewnątrz przez 5 dni w tygodniu, w tym w soboty i niedziele.

Czytelnia biblioteki z wolnym dostępem do księgozbioru i czasopism została przystosowana do cichej pracy użytkowników. Z jej zbiorów mają prawo korzystać wszyscy zainteresowani. W czytelni znajduje się 19 miejsc do pracy cichej oraz 13 stanowisk komputerowych. Dwa z nich przystosowane są dla osób z niepełnosprawnościami, wyposażone w nowoczesne komputery ( All in One), słuchawki i specjalistyczną klawiaturę Big Keys, spełniającą wymagania osób z niepełnosprawnością ruchową, jak też słabowidzących. Przy każdym stanowisku komputerowym znajdują się Myszki Trackball przeznaczone dla użytkowników z niepełnosprawnościami.

Z wypożyczalni mogą korzystać studenci i pracownicy Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku. Korzystający z wypożyczalni mają prawo wypożyczyć jednorazowo 5 książek na okres 2 tygodni (można uzyskać pozwolenie na przedłużenie okresu wypożyczenia). Egzemplarze pojedyncze oznaczone w katalogu skrótem “czyt.” udostępnione są wyłącznie na miejscu w czytelni. Wypożyczonych książek oraz karty bibliotecznej nie można przekazywać innym osobom. Czytelnicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Biblioteki WSE i terminowego zwracania książek. Za nieterminowy zwrot naliczane są opłaty w wysokości 0,50 zł za 1 dzień zwłoki za każdy egzemplarz.

Czytelnicy mają możliwość korzystania z usług drukowania, skanowania i kserowania. Mogą też zgłaszać swoje zapytania informacyjne telefonicznie, mailowo lub przez formularz: Zapytaj bibliotekarza, dostępny na stronie internetowej Biblioteki

REGULAMIN BIBLIOTEKI