Otwarte drzwi. Konkurs dla absolwentów, organizowany przez państwowy fundusz rehabilitacyjny osób niepełnosprawnych.

Zapraszamy absolwentów do udziału w konkursie „OTWARTE DRZWI”. Termin składania prac do 20 września 2023 roku.

Konkurs organizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem konkurs jest nagrodzenie najlepszej pracy magisterskiej i doktorskiej o tematyce niepełnosprawności w wymiarze: społecznym, zawodowym lub zdrowotnym.

Dla autorów prac magisterskich w Konkursie przywiduje się trzy nagrody pieniężne w każdej kategorii:

  1. Nagroda w wysokości 7000 zł;
  2. Nagroda w wysokości 5000 zł;
  3. Nagroda w wysokości 4000 zł.

Prace można składać w następujących kategoriach:

  1. Rehabilitacja społeczna i zawodowa;
  2. Rozwiązania technologiczne i architektoniczne służące osobom z niepełnosprawnościami;
  3. Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami;
  4. Rehabilitacja medyczna.

Do Konkursu można nadesłać prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą obronione w okresie do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia pracy do Konkursu.

Link prowadzi do strony organizatora konkursu.