Aktualności Informator

„Informator dla osób z niepełnosprawnością 2023”

Praktyczny poradnik, w którym zostały zebrane najważniejsze informacje, które mogą być przydatne dla osób z niepełnosprawnościami. Zawiera m.in. informację o przyznawaniu rent, przebiegu orzecznictwa lekarskiego czy uprawnień pracowniczych.

Informator powstał z inicjatywy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przy współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Wersja elektroniczna „Informatora dla osób z niepełnosprawnością 2023” jest dostępna na stronie ZUS-u.

Zapraszamy do lektury. Informator dla osób z niepełnosprawnością 2023 (1MB)

BON, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku