40 Punktów za publikację w Equilibrium zeszytcie naukowym wse w Białymstoku.

Nowa wartość punktowa dla czasopisma “Equilibrium Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku”!

Zgodnie z ostatnim Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r., nastąpiła aktualizacja wykazu czasopism naukowych oraz recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Jednym z najważniejszych punktów tego komunikatu jest zaktualizowany status czasopisma “Equilibrium Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku”.

Autorzy, którzy zdecydują się opublikować swoje prace w tym prestiżowym czasopiśmie, mogą teraz liczyć na 40 pkt za każdą zaakceptowaną publikację. Jest to znaczący wzrost w stosunku do wcześniejszej wartości punktowej i stanowi potwierdzenie wysokiej jakości oraz znaczenia tego czasopisma w środowisku akademickim.

Zachęcamy naukowców, doktorantów oraz innych zainteresowanych do składania swoich artykułów w “Equilibrium Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku”. To doskonała okazja do zdobycia wartościowych punktów, które mogą przyczynić się do awansu naukowego, jak również do podniesienia widoczności i renomy własnych badań.

Więcej informacji na temat procedury publikacji oraz wymagań formalnych dostępne są na oficjalnej stronie czasopisma.

Link do strony Ministerstwa Edukacji i Nauki